Dreptul la retragere


Achiziționarea prin intermediul magazinului nostru online este considerată vânzare la distanță.

În conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor și OUG 34/2014, consumatorul / cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul încheiat la distanță, în termen de 14 zile calendaristice, fără a da un motiv.
În cazul unui contract de vânzare a bunurilor, perioada de 14 zile se calculează din momentul în care bunurile devin proprietatea consumatorului, adică un terț desemnat de consumator, care nu este transportator.
Consumatorul își exercită dreptul de a se retrage din contract printr-o declarație pe care o poate da pe un formular special pentru retragerea dintr-un contract la distanță.
Puteți găsi formularul de retragere aici.
Acest formular de retragere este doar un exemplu, nu este obligatoriu.

Puteți retrage din contractul cu o altă declarație, dar lipsită de ambiguitate.
Este datoria cumpărătorului să demonstreze că a dat o declarație de retragere din contract.
Formularul / declarația de retragere a contractului are efect juridic din ziua în care este trimis comerciantului.

Consumatorul este obligat să returneze bunurile comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant, fără întârziere, și nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a trimis formularul de retragere. La bunuri trebuie atașată factura sau dovada achiziției.
Puteți să ne returnați mărfurile prin orice serviciu de curierat, pentru că le returnați pe cheltuiala dvs.

După o perioadă de 14 zile calendaristice, dreptul consumatorului de a se retrage din contract încetează.
În cazul retragerii din contract, consumatorul are dreptul la o rambursare.

Suma bunurilor plătite este returnată cumpărătorului la primirea produsului și după ce se stabilește că produsul nu este deteriorat și ca produsul este corect.
Consumatorul nu poate returna articolul la unitatea de vânzare cu amănuntul din proprie inițiativă. De asemenea, consumatorul nu poate cere o rambursare mergând la o unitate de vânzare cu amănuntul.

Comerciantul este obligat să restituie consumatorului fără întârziere suma plătită de consumator în temeiul contractului și nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației de retragere și după primirea produsului.
Comerciantul are dreptul de a refuza returnarea sumei plătite dacă stabilește că bunurile returnate nu sunt în stare bună.

În cazul în care se constată că un defect sau o deteriorare a bunurilor a survenit din vina consumatorului și consumatorul refuză rambursarea pentru valoarea redusă a bunurilor, rambursarea va fi refuzată, iar bunurile vor fi returnate cumpărătorului la cheltuiala lui.